Lᴇ̂̀ᴜ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Aɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̆́ᴛ ɢᴏ̉ɴɢ: “Đᴜ̣ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̂́ ɴᴏ́ ᴄʜᴀ̉ ᴛʜᴀ ᴄʜᴏ đᴀ̂ᴜ”

Đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2021, ᴄᴀ sɪ̃ Lᴇ̂̀ᴜ Pʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Aɴʜ ʙᴏ̂̃ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ MXH. Nɢᴀʏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̂ʏ, ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ đᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʀᴀ̂̀ᴍ ʀᴏ̣̂ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̀.

Dòng trạng thái của Lều Phương Anh đang thu hút nhiều sự chú ý

Lều Phương Anh không còn hoạt động showbiz năng nổ như trước nhưng vẫn được cư dân mạng nhớ đến